nguồn nhân lực

Chiến lược
nguồn nhân lực

MINH LONG HOLDING VUN ĐẮP NHÂN TÀI TƯƠNG LAI RẠNG RỠ

“Minh Long Holding luôn chú trọng công tác đào tạo nhằm nâng chất – nâng tầm cho CBNV, từ đó xây
dựng niềm tin và sự gắn bó lâu dài giữa nhân viên và Tập đoàn”.

Trên nền tảng coi trọng phát triển con người để tạo ra lợi ích phát triển bền vững, tại Minh Long Holding, “Tâm - Tầm - Tài” là ba giá trị cốt lõi của chính sách tuyển dụng giúp Minh Long Holding nuôi dưỡng nhân tài, các chuyên gia giỏi… Ngoài ra, Minh Long Holding luôn đẩy mạnh công tác đào tạo nhằm nâng chất - nâng tầm cho CBNV, xây dựng niềm tin và sự gắn bó lâu dài giữa nhân viên và Tập đoàn, đồng thời chú trọng đến văn hóa doanh nghiệp và tạo điều kiện cũng như xây dựng lộ trình, cơ hội để mỗi cá nhân phát triển.

CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỘI NHẬP

Nhằm giúp cho nhân viên mới nhanh chóng hòa nhập với Minh Long Holding thông qua những kiến thức về:

 • - Văn hóa Tập đoàn
 • - Giới thiệu tổng quan về lịch sử hình thành, văn hóa doanh nghiệp, các quy trình tác nghiệp.
 • - Chia sẻ của Ban lãnh đạo
 • - Ban lãnh đạo chia sẻ về quan điểm quản trị điều hành, định hướng và chiến lược phát triển của Tập đoàn trong những năm tiếp theo.
 • - Chính sách & quyền lợi
 • - Các chính sách và quyền lợi mà Tập đoàn dành cho cán bộ nhân viên (CBNV)…

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG

 • - Đào tạo, hỗ trợ nhân viên trong việc phát triển kỹ năng và nâng cao trình độ.
 • - Kỹ năng làm việc
 • - Kỹ năng lập kế hoạch; Kỹ năng sử dụng hệ thống công nghệ thông tin; Nhận thức và thực hành công tác 5S.
 • - Chương trình nâng cao trình độ CBNV
 • - Hỗ trợ nhân viên được tiếp tục theo học để nâng cao trình độ ở các cấp bậc đại học và sau đại học.
 • - Chương trình liên kết
 • - Liên kết với các trung tâm đào tạo uy tín nhằm đào tạo cho cấp quản lý và lãnh đạo của Tập đoàn.

CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ

CHẾ ĐỘ LƯƠNG

 • - Quan điểm trong chiến lược nhân sự của Tập đoàn là: tuyển dụng và bổ nhiệm đúng năng lực, đúng vị trí; trả công xứng đáng với năng lực làm việc và thành tích đóng góp.
 • - Mức lương cạnh tranh
 • - Minh Long Holding hướng đến việc xây dựng một chế độ lương, thưởng, phúc lợi cạnh tranh đảm bảo giữ được người tài và thu hút được nhân sự.
 • - Lương thâm niên
 • - Chế độ thưởng định kỳ cho những nhân viên gắn bó với Tập đoàn trên 5 năm, 10 năm, 15 năm…
 • - Lương theo năng lực
 • - CBNV sẽ được hưởng mức thu nhập tương xứng với năng lực làm việc, sự nỗ lực và thành tích đóng góp.

 

CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI

 • Luôn được chú trọng nhằm mang đến cho CBNV môi trường làm việc thoải mái, đoàn kết.
 • Du lịch
 • Chế độ nghỉ mát nghỉ dưỡng cho CBNV hàng năm
 • Đời sống nhân viên
 • Chế độ thăm viếng, hiếu hỉ các sự kiện của CBNV như: kết hôn, thai sản, sinh nhật, ốm đau ...
 • Bảo hiểm – Sức khỏe
 • Chế độ bảo hiểm, khám sức khỏe định kỳ.

CHẾ ĐỘ LƯƠNG

CHẾ ĐỘ LƯƠNG

Quan điểm trong chiến lược nhân sự của Tập đoàn là: Tuyển dụng và bổ nhiệm đúng năng lực, đúng vị trí, trả công xứng đáng với năng lực làm việc và thành tích đóng góp.


 CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI

CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI

Luôn được chú trọng nhằm mang đến cho CBNV môi trường làm việc thoải mái, đoàn kết.


CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO

CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO

Minh Long Holding Group luôn chú trọng công tác đào tạo nhằm nâng chất – nâng tầm cho CBNV, từ đó xây dựng niềm tin và sự gắn bó lâu dài giữa nhân viên và Tập đoàn.

Nhân viên PR - Marketing

Liên hệ :Mr. Hùng hành chính nhân sự (0945.855.668) nộp hồ sơ tuyển dụng theo địa chỉ mail: minhlongholdings@gmail.com

Mô tả công việc

 • Công ty: Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Minh Long Holding
 • Ngành nghề: Marketing
 • Vị trí: Nhân viên Marketing
 • Hình thức: Fulltime

Thông tin thêm

 • Mức lương khởi điểm: Thỏa thuận
 • Nơi làm việc: T7 Tòa nhà Việt Á số 9 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 • Hết hạn nộp: 20/08/2021

Nhân viên kinh doanh

Liên hệ :Mr. Hùng hành chính nhân sự (0945.855.668) nộp hồ sơ tuyển dụng theo địa chỉ mail: minhlongholdings@gmail.com

Mô tả công việc

 • Công ty: Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Minh Long Holding
 • Ngành nghề: Kinh doanh
 • Vị trí: Nhân viên kinh doanh
 • Hình thức: Fulltime

Thông tin thêm

 • Mức lương khởi điểm: Thỏa thuận
 • Nơi làm việc: T7 Tòa nhà Việt Á số 9 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
 • Kinh nghiệm: Không yêu cầu
 • Hết hạn nộp: 20/08/2021

Quản trị viên

Liên hệ :Mr. Hùng hành chính nhân sự (0945.855.668) nộp hồ sơ tuyển dụng theo địa chỉ mail: minhlongholdings@gmail.com

Mô tả công việc

 • Công ty: Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Minh Long Holding
 • Ngành nghề: Quản trị viên
 • Vị trí: Quản trị viên
 • Hình thức: Fulltime

Thông tin thêm

 • Mức lương khởi điểm: Thỏa thuận
 • Nơi làm việc: T7 Tòa nhà Việt Á số 9 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 • Hết hạn nộp: 15/08/2021

Chuyên viên pháp chế

Liên hệ :Mr. Hùng hành chính nhân sự (0945.855.668) nộp hồ sơ tuyển dụng theo địa chỉ mail: minhlongholdings@gmail.com

Mô tả công việc

 • Công ty: Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Minh Long Holding
 • Ngành nghề: Pháp chế
 • Vị trí: Pháp chế
 • Hình thức: Fulltime

Thông tin thêm

 • Mức lương khởi điểm: Thỏa thuận
 • Nơi làm việc: T7 Tòa nhà Việt Á số 9 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
 • Kinh nghiệm: Trên 2 năm
 • Hết hạn nộp: 15/08/2021

Nhân viên hành chính nhân sự

Liên hệ :Mr. Hùng hành chính nhân sự (0945.855.668) nộp hồ sơ tuyển dụng theo địa chỉ mail: minhlongholdings@gmail.com

Mô tả công việc

 • Công ty: Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Minh Long Holding
 • Ngành nghề: Hành chính nhân sự
 • Vị trí: Hành chính nhân sự
 • Hình thức: Fulltime

Thông tin thêm

 • Mức lương khởi điểm: 8-10 triệu
 • Nơi làm việc: T7 Tòa nhà Việt Á số 9 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 • Hết hạn nộp: 10/08/2021

Kế toán nội bộ

Liên hệ :Mr. Hùng hành chính nhân sự (0945.855.668) nộp hồ sơ tuyển dụng theo địa chỉ mail: minhlongholdings@gmail.com

Mô tả công việc

 • Công ty: Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Minh Long Holding
 • Ngành nghề: Kế toán
 • Vị trí: Kế toán nội bộ
 • Hình thức: Fulltime

Thông tin thêm

 • Mức lương khởi điểm: Thỏa thuận
 • Nơi làm việc: T7 Tòa nhà Việt Á số 9 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 • Hết hạn nộp: 10/08/2021

Giám đốc tài chính

Liên hệ :Mr. Hùng hành chính nhân sự (0945.855.668) nộp hồ sơ tuyển dụng theo địa chỉ mail: minhlongholdings@gmail.com

Mô tả công việc

 • Công ty: Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Minh Long Holding
 • Ngành nghề: Giám đốc tài chính
 • Vị trí: Giám đốc
 • Hình thức: Fulltime

Thông tin thêm

 • Mức lương khởi điểm: Thỏa thuận
 • Nơi làm việc: T7 Tòa nhà Việt Á số 9 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
 • Kinh nghiệm: Trên 5 năm
 • Hết hạn nộp: 20/08/2021

Giám đốc truyền thông

Liên hệ :Mr. Hùng hành chính nhân sự (0945.855.668) nộp hồ sơ tuyển dụng theo địa chỉ mail: minhlongholdings@gmail.com

Mô tả công việc

 • Công ty: Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Minh Long Holding
 • Ngành nghề: Giám đốc truyền thông
 • Vị trí: Giám đốc
 • Hình thức: Fulltime

Thông tin thêm

 • Mức lương khởi điểm: Thỏa thuận
 • Nơi làm việc: Tầng 7 Tòa nhà Việt Á số 9 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
 • Kinh nghiệm: Trên 2 năm ở vị trí tương đương
 • Hết hạn nộp: 20/08/2021

Chuyên viên Thiết kế - Phòng Thương hiệu

Liên hệ :Mr. Hùng hành chính nhân sự (0945.855.668) nộp hồ sơ tuyển dụng theo địa chỉ mail: minhlongholdings@gmail.com

Mô tả công việc

 • Công ty: Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Minh Long Holding
 • Ngành nghề: Lead Tester
 • Vị trí: Nhân viên Marketing
 • Hình thức: Fulltime

Thông tin thêm

 • Mức lương khởi điểm: Thỏa thuận
 • Nơi làm việc: Tầng 7 Tòa nhà Việt Á số 9 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
 • Kinh nghiệm: 02 năm
 • Hết hạn nộp: 10/08/2021