Doanh nghiệp Việt Nam phát triển lớn mạnh, trở thành nòng cốt của kinh tế đất nước

7/1/2022 8:20:31 | Tin tức, sự kiện
Theo mục tiêu xây dựng nền kinh tế thị trường, vai trò của doanh nghiệp ngày càng được xác định rõ ràng, đầy đủ hơn. Trong đó, mục tiêu đưa các doanh nghiệp Việt Nam phát triển lớn mạnh trở thành nòng cốt của kinh tế đất nước đang ngày càng được ưu tiên đặt lên hàng đầu. Nhưng muốn đạt được điều này, phải đòi hỏi tất cả người dân, chính quyền, doanh nghiệp phải đoàn kết và nỗ lực hết mình.

Doanh nghiệp là nòng cốt

Doanh nghiệp luôn đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, giải quyết các vấn đề xã hội. Vai trò, vị trí của doanh nghiệp được định hướng ngày càng tiệm cận với quan niệm về nền kinh tế thị trường hiện đại. Để đảm bảo mục tiêu trở thành nòng cốt của kinh tế đất nước, nguyên tắc doanh nghiệp cần phải đáp ứng là bảo đảm bình đẳng, tự do cạnh tranh.

Tất cả doanh nghiệp phải thực sự đảm bảo hoạt động công khai, minh bạch khi kinh doanh. Phải hoạt động theo cơ chế thị trường và dưới quyền quản lý của pháp luật. Doanh nghiệp phải mạnh về số lượng và chất lượng, thật sự trở thành lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong khi đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp phải cố gắng phát huy hết năng lực của mình để lớn mạnh hơn nữa.

Với sự phát triển mạnh mẽ về số lượng và chất lượng của các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có tác động to lớn để đưa nước ta trở thành nước phát triển. Hội nhập với nền kinh tế thế giới. Nó sẽ là động lực để chúng ta thực hiện các mục tiêu tiếp theo.

Doanh nghiệp là nòng cốt

Doanh nghiệp là nòng cốt

Những định hướng để phát triển doanh nghiệp

Để thực sự trở thành nòng cốt của nền kinh tế nước nhà, chúng ta có thể đưa ra các định hướng cho sự phát triển này như:

Phát triển doanh nghiệp phải gắn liền với đổi mới mô hình, cơ cấu nền kinh tế

Cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình doanh nghiệp tuy có sự thay đổi nhưng vẫn chưa đạt được chiều sâu, hiệu quả và bền vững. Trong bối cảnh mới doanh nghiệp phải tiếp tục đẩy mạnh mục tiêu này hơn nữa. Phải đưa nền kinh tế sang mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, dựa trên năng suất, tiến bộ khoa học và công nghệ. Phải thực sự sáng tạo và nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế hơn thế nữa.

Xem thêm:

Tập đoàn Minh Long tự hào là doanh nghiệp bền vững của Việt Nam năm 2021

Phát triển bền vững dẫn dắt doanh nghiệp chống chọi hiệu quả với đại dịch

Hoàn thiện hệ thống

Doanh nghiệp cần đổi mới, sắp xếp lại, nâng cao hiệu quả, cổ phần hóa, để tham gia ứng dụng khoa học, công nghệ, hiện đại, thực hiện tốt mục tiêu là nòng cốt cho nền kinh tế. Bên cạnh đó, các tập đoàn có quy mô lớn phải ngày càng nâng cao quyền tự chủ, nâng cao hiệu quả hoạt động, phát triển những lĩnh vực then chốt của mình.

Các doanh nghiệp tư nhân cũng phải phát triển nhanh, bền vững, đa dạng với tốc độ tăng trưởng cao cả về số lượng, chất lượng và quy mô. Phải cố gắng trở thành một nguồn lực quan trọng, phải tiếp tục phát huy các phong trào khởi nghiệp và nâng cao khả năng cạnh tranh của mình.

Hoàn thiện hệ thống

Hoàn thiện hệ thống

Phát triển theo hướng bền vững

Bền vững là con người, công nghệ, phương thức và mô hình kinh doanh. Nó đã là một trong những xu thế bao trùm cả thế giới. Phát triển nhanh và bền vững được ưu tiên nhưng nó phải đảm bảo hài hòa 3 mục tiêu là: Kinh tế, xã hội và môi trường.

Muốn đạt được điều này, các doanh nghiệp cần tăng cường gắn kết chặt chẽ với nhau. Thực hiện hiệu quả việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Phải luôn nỗ lực đổi mới sáng tạo để mỗi doanh nghiệp đều là doanh nghiệp phát triển bền vững.

Cùng với mục tiêu lớn đó, Tập đoàn Minh Long Holding – Một tập đoàn kinh tế đa ngành đã vươn lên phát triển, đóng góp một phần công sức để phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh. Minh Long Holding sẽ gắn bó, liên kết, vừa hợp tác, vừa cạnh tranh bình đẳng. Sẽ còn tạo nên những thế mạnh để tham gia hội nhập sâu rộng, vì một cộng đồng phát triển và thịnh vượng.

=>> QUÝ KHÁCH HÀNG, NHÀ ĐẦU TƯ QUAN TÂM ĐẾN CHÚNG TÔI, ĐĂNG KÍ NGAY TẠI ĐÂY

MINH LONG HOLDING - VÌ MỘT CỘNG ĐỒNG THỊNH VƯỢNG

Địa chỉ:Tầng 7 Tòa nhà Việt Á Số 9 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0246.219.6189 - 0246.291.6398
Facebook: Tập Đoàn Đầu Tư Minh Long Holding | Facebook
Youtube: Minh Long Holding - YouTube
Instagram: Minh Long Holding (@minh_long_holding) • Ảnh và video trên Instagram
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/minhlongholding

Để trở thành thành viên của tập đoàn kinh tế đa ngành lớn mạnh, tham gia ngay tại website: https://minhlongholding.vn/

——————————-

#Minh_Long  #Minh_Long_Holding  #tập_đoàn_đa_ngành  #tập_đoàn  #hợp_tác_đầu_tư  #kiến_tạo_thị_trường  #cộng_đồng_thịnh_vượng 

13 Công ty thành viên lớn mạnh │ Xây dựng mạng lười kinh tế chia sẻ │ Kỳ lân nền kinh tế hiện đại │ Tạo ra lợi ích bền vững cho cộng đồngViết phản hồi