Giám đốc tài chính

Liên hệ :Mr. Hùng hành chính nhân sự (0945.855.668) nộp hồ sơ tuyển dụng theo địa chỉ mail: minhlongholdings@gmail.com

Mô tả công việc

  • Công ty: Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Minh Long Holding
  • Ngành nghề: Giám đốc tài chính
  • Vị trí: Giám đốc
  • Hình thức: Fulltime

Thông tin thêm

  • Mức lương khởi điểm: Thỏa thuận
  • Nơi làm việc: T7 Tòa nhà Việt Á số 9 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
  • Kinh nghiệm: Trên 5 năm
  • Hết hạn nộp : 20/08/2021

Chi tiết công việc

1. Quản lý ngân quỹ:
- Quản lý dòng tiền của công ty đảm bảo tính thanh khoản, quyết định điều chuyển nguồn tiền nhàn rỗi.
- Quản lý dòng tiền công ty đã đầu tư và đánh giá hiệu quả đầu tư.
- Sắp xếp nguồn tiền để tài trợ cho các dự án đầu tư BĐS của Công ty
- Quản lý hiệu quả hoạt động bán hàng của Tập đoàn bao gồm doanh số, công nợ, chính sách, từ đó đánh giá và đề xuất các phương án thay đổi chính sách bán hàng, chính sách công nợ để nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Quản lý công tác tín dụng của công ty, bao gồm: lựa chọn và quyết định ngân hàng nào có chính sách tốt để huy động vốn tài trợ cho hoạt động đầu tư, SXKD của công ty; lựa chọn ngân hàng liên kết để hỗ trợ cho khách hàng vay;
2. Quản trị tài chính:
- Hoạch định chiến lược cấu trúc tài chính ngắn, trung và dài hạn cho Công ty.
- Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch ngắn, trung và dài hạn của Công ty.
- Xây dựng, lập kế hoạch ngân sách các Phòng Ban, Bộ phận Công ty và các Công ty con, liên kết. Kiểm soát và đánh giá việc sử dụng ngân sách theo kế hoạch.
- Đánh giá báo cáo hiệu quả toàn bộ hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.
- Soát xét báo cáo tài chính Công ty định kỳ.
- Tái thẩm định hiệu quả tài chính của các dự án chuẩn bị đầu tư đề kiến nghị với Hội đồng đầu tư trong việc ra quyết định đầu tư dự án
3. Quản lý quan hệ nhà đầu tư
- Tìm kiếm, lựa chọn và duy trì quan hệ với các nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư tiềm năng….
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông định kỳ và bất thường.
- Quản lý cổ phiếu.
4. Quản lý các hoạt động đầu tư tài chính
- Nghiên cứu, phân tích thị trường tài chính để hoạch định chiến lược đầu tư tài chính ngắn, trung và dài hạn.
- Tổ chức, nghiên cứu, xây dựng danh mục đầu tư vào chứng khoán của các DN niêm yết và chưa niêm yết, đầu tư trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các công cụ nợ theo quy định của pháp luật.
- Tìm kiếm các doanh nghiệp, các dự án bất động sản hấp dẫn trên thị trường để M&A.
5. Quản lý các hoạt động liên quan đến hệ thống CNTT, phần mềm.
6. Các công tác quản trị:
- Hướng dẫn, chỉ đạo các nhân viên trong phòng thực hiện các nhiệm vụ công việc của phòng Tài chính.
- Đề xuất các giải pháp nâng cao công tác quản trị của Công ty và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Phát triển, đào tạo nguồn nhân lực hiện có và đề xuất nguồn nhân lực kế thừa;
- Thực hiện báo cáo định kỳ lên Ban Tổng giám đốc.
- Thực hiện các công việc khác do cấp trên trực tiếp giao phó.
- Hỗ trợ các phòng ban khác khi có yêu cầu cần thiết.
- Khách hàng: Đảm bảo tiêu chí hài lòng khách hàng bên trong và bên ngoài trên cơ sở giá trị cốt lõi công ty
- Văn hóa Công ty và Thái độ làm việc: Đảm bảo hoạt động và toàn bộ nhân viên trong phòng tuân thủ và phù hợp quy tắc ứng xử và văn hoá Đất xanh.
- Đào tạo nâng cao năng lực hành vi, thái độ làm việc:
+ Trách nhiệm và chính trực
+ Tuân thủ quy định, vì tập thể đồng đội
+ Hết mình vì kết quả công việc
+ Thái độ ứng xử trong công việc

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Tốt nghiệp Đại học tài chính-kế toán; Đại học Kinh tế; Đại học ngân hàng; ... chuyên môn về ngành tài chính.
- Năng lực / kỹ năng:- Có khả năng điều hành và quản lý, có kiến thức sâu rộng về tài chính.
- Trình độ học vấn/chuyên môn: Đại học trở lên.
- Số năm kinh nghiệm làm việc: tối thiểu 05 năm.
- Giới tính/Độ tuổi/Ngoại hình/ Sức khỏe: Nam / Tuổi 30-40, ngoại hình khá / Sức khỏe tốt
- Trình độ ngoại ngữ / tin học: tiếng Anh trình độ B trở lên, tin học văn phòng.