Giới thiệu

MINH LONG HOLDING

Minh Long Holding là một tập đoàn kinh tế đa ngành với hệ sinh thái đa dạng gồm 13 công ty thành viên bao gồm 13 lĩnh vực khác nhau: tài chính, công nghệ, đầu tư, bất động sản, logistics, nông nghiệp, truyền thông.

Chúng tôi là Tập đoàn hàng đầu cung cấp cho các công ty các giải pháp dựa trên nền tảng công nghệ 4.0 – mạng lưới công nghệ kinh tế chia sẻ, tạo dựng cộng đồng khách hàng và những nhà hợp tác cùng phát triển bền vững, lớn mạnh.

Tầm nhìn

Tầm nhìn

Minh Long Holding là Tập đoàn kinh tế đa ngành nằm trong Top những doanh nghiệp phát triển lớn mạnh, dẫn đầu tạo ra lợi ích cho cộng đồng và góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Xác định “Kinh doanh là sứ mệnh chứ không phải quyền lợi”, mục tiêu của Minh Long Holding là trở thành một Tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành mạnh cả về quy mô và chất lượng hoạt động. Mong muốn của Minh Long Holding là mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng và đối tác, cho cổ đông, mang lại giá trị về nghề nghiệp cho nhân viên, mang lại giá trị có ích cho cộng đồng và xã hội.

Sứ mệnh

Sứ mệnh

Minh Long Holding là nơi để các doanh nghiệp SMEs có điểm tựa chia sẻ khi khó khăn, cho cộng đồng những nhà hợp tác một nơi tin tưởng và đồng hành xây dựng giá trị vững chắc cho tương lai.

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Minh Long Holding xác định các giá trị cốt lõi của mình là: Đồng hành hiệu quả cùng đối tác bằng cam kết phát triển - Đáp ứng nhu cầu bằng chất lượng và sự cạnh tranh. Minh Long Holding xem đây là định hướng xuyên suốt để Tập đoàn tiếp tục tự hoàn thiện và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, tối đa hóa hiệu quả hoạt động. Cùng với mục tiêu và kỳ vọng phía trước, với tính năng động sáng tạo và ý chí vượt lên chính mình của đội ngũ Lãnh đạo và CBNV, tất cả sẽ là ngọn lửa để đưa Minh Long Holding tiếp tục kiện toàn và phát triển để “Biến khát khao thành hiện thực - biến nỗ lực Thành Thành Công”.

Công nghệ

Công nghệ

Minh Long Holding luôn nỗ lực, tối ưu hóa công nghệ, với nguồn dữ liệu đa dạng. Nhờ công nghệ vượt trội, MLH cam kết cung cấp dịch vụ với chất lượng chuẩn xác và tốc độ nhanh nhất. Xây dựng hoạt động, quy trình đều được vận hành bởi công nghệ tiên tiến và hiện đại bậc nhất thế giới​.

Đối tác
CỦA CHÚNG TÔI

prev next