Hệ thống phần mềm quản lý tài chính - MLH App

Thông tin dự án

  • Theo năm: 2021
  • Loại dự án:Công Nghệ - IT
MLH App cung cấp cho người dùng bộ công cụ xây dựng báo cáo tài chính trọn đời bằng cách thiết lập quy tắc, kế hoạch và quản lý tài chính, thiết lập các phương án đầu tư phù hợp nhất với khả năng và nhu cầu tài chính của mình.
  • Địa điểm:
  • Tổng mức đầu tư:
  • Khởi công:
  • Dự kiến hoàn thành:
Hệ thống phần mềm quản lý tài chính - MLH App
Hệ thống phần mềm quản lý tài chính - MLH App
Hệ thống phần mềm quản lý tài chính - MLH App
Hệ thống phần mềm quản lý tài chính - MLH App

Hệ thống phần mềm quản lý tài chính - MLH App

Các tính năng của MLH App cung cấp cho người dùng

- Quản lý tài khoản
- Quy tắc tài chính
- Ngân sách hàng Tháng - Năm
- Tiết kiệm dài hạn
- Đầu tư bảo hiểm, Bất động sản
- Vay mua nhà
- Cổ phiếu, trái phiếu, tiền điện tử
- Báo cáo tài chính cá nhân
- Báo cáo thu- chi
- Báo cáo dòng tiền
- Payment
- Mobile App
- Phương án kinh doanh mẫu.
Thông qua các tính năng của MLH App - Hệ thống phần mềm Quản lý tài chính, người dùng có thể xác định lộ trình tích lũy tài chính và phát triển đầu tư song hành với kế hoạch tài chính cá nhân trong tương lai trong các giai đoạn trung - dài hạn.

Dự án khác

Khu công nghiệp Minh Long

Khu công nghiệp Minh Long

Xem thêm
Trường Mầm Non tư thục Bình Minh

Trường Mầm Non tư thục Bình Minh

Xem thêm
Minh Long Premier Residences Lạng Sơn

Minh Long Premier Residences Lạng Sơn

Xem thêm
Trung Tâm Thương Mại Ngã Ba Bích Châu - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Trung Tâm Thương Mại Ngã Ba Bích Châu - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Xem thêm